large_article_im4524_virtual_teams_resiz

 

Mikä on virtuaalinen tiimi?

”Virtuaalinen tiimi on ryhmä, jonka jäsenet työskentelevät toistensa panoksesta riippuvaisina yhteistä päämäärää kohti, mutta ovat maantieteellisesti hajautuneita eri paikkoihin ja kommunikoivat keskenään sähköisiä välineitä käyttäen” (Lipnack & Stamps, 1).

Virtuaalisen tiimin tarkoituksena on yhdistää yrityksen parhaat yksilöt kompaktiin tiimiin joka pystyy tarvittaessa tekemään nopeita päätöksiä yrityksen parhaaksi. Tämä tiimi pystyy toimimaan dynaamisesti ympäri maailmaa digitalisaation suomilla mahdollisuuksilla, ja sen perusedellytyksenä on että ryhmän koko ei kasva liian suureksi, jolloin päätöksenteko pysyy nopeana. Virtuaalisten tiimien toimiessa hyvin niiden etuihin voidaan lukea myös kulujen väheneminen, joustavuus, kasvava innovaatiokyky ja osaamisen laajempi jakaminen (Derosa & Lepsinger, 2).

Yksilön näkökulmasta katsottuna virtuaaliset tiimit tuovat joustavuutta työskentelyyn sekä työ-ja yksityiselämän yhteensovittamiseen, suurempaa vastuuta ja parempaa työmotivaatiota (Bell & Kozlowski, 3).

Yleisesti ottaen virtuaaliseen tiimiin pääsevät vain parhaimmat työntekijät, kriteereinä ovat erityisosaamisen lisäksi mm.:

  • Hyvät kommunikaatiotaidot
  • Teknologiset taidot
  • Projektihallintataidot
  • Kyky itsenäiseen työskentelyyn

(Duarte & Snyder, 4)

Kommunikointi virtuaalisissa tiimeissä tapahtuu pääosin sähköisesti maantieteellisistä etäisyyksistä johtuen. Sähköpostit, puhelin- ja videoneuvottelut, sekä pikaviestittimet ovat yleisiä kommunikaatiovälineitä.

 

Virtuaalisten tiimien puutteet

Virtuaalisille tiimeille luonnollinen etäisyys ryhmän jäseniin luo omat haasteensa ryhmien toimintaan. Kasvokkain keskustelu on usein mahdotonta, ja tämä tietysti haittaa kommunikointia, viestintä kun ei ole pelkkää puhetta, myös kehonkieli on suuressa osassa siinä ymmärretäänkö sinut oikein.

Virtuaaliset tiimit saattavatkin usein siis kärsiä mm.:

cartoon_virtual_office.jpg

  • Luottamuksen puutteesta
  • Eristäytyneisyydestä
  • Yhteisöllisyyden puutteesta
  • Teknologian epäluotettavuudesta
  • Heikosta koordinoinnista
  • Tiedon jakamisesta

(Kayworth & Leidner, Lipnack & Stamps ym., 5)

 

Mahdollisia negatiivisia puolia on siis kohtalaisen paljon. Onko siis perinteinen, paikan päällä tapahtuva johtaminen kaikin puolin parempaa? Ja jos se ei ole mahdollista, voisiko virtuaalitiimit korvata jollain paremmalla johtamistavalla? Tätä pitääkin pohtia jatkossa.

 

Lähteet:

1: Lipnack & Stamps 2000

2: Derosa & Lepsinger 2010; Ebrahim ym.2009.

3: Bell & Kozlowski 2002; Cascio 2000; Hertel ym. 2005; Martins ym. 2004.

4: Duarte & Snyder 2001; Kokko, Vartiainen & Lönnblad 2007

5: Lipnack & Stamps 2000; Kayworth & Leidner 2000 ym.

http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/116051/progradu_lillipollanen.pdf?sequence=2